VALOR o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia zameraná na poskytovanie profesionálnej a diskrétnej správy majetku svojich klientov.

Ako licencovaný obchodník s cennými papiermi sme regulovaným subjektom, ktorý podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Naše povolenie na poskytovanie investičných služieb nájdete na stránke NBS.

MISIA

Naším poslaním je dennodenne zveľaďovať a chrániť majetok našich klientov.

VÍZIA

Byť najdôveryhodnejší a najspoľahlivejší správca majetku svojich klientov.

HODNOTY

Zameranie na klienta - máme osobnú skúsenosť, že ak dáme svojim klientom maximum v súlade s našim svedomím a najlepším úmyslom, náš úspech bude nasledovať úspech našich klientov.

Transparentnosť - otvorene komunikujeme našu históriu, aktuálne výzvy aj plány do budúcnosti.

Spoľahlivosť - robíme všetko pre naplnenie očakávaní našich klientov.

Diskrétnosť - dôverne chránime informácie o našich klientoch.

Na rozdiel od banky, obchodník s cennými papiermi Vaše peniaze ďalej nepožičiava a neinvestuje na vlastný účet.

Obchodník je správcom klientskeho majetku, ktorý drží oddelene na špeciálnych, tzv. klientskych účtoch. VALOR o.c.p., a.s. je tiež účastníkom Garančného fondu investícií.

Odčlenenie klientskych aktív od majetku obchodníka chráni Vaše peniaze a zároveň nás motivuje prinášať Vám vyšší výnos. Dôvera našich klientov a spoločná vízia sú základom vzťahu, v ktorom môžeme rásť spolu s Vami.

Zameranie na klienta

Veľkosť a organizačná štruktúra našej spoločnosti nám umožňujú reagovať na požiadavky našich klientov pružnejšie, ako je to v prípade veľkých firiem s komplikovaným schvaľovacím procesom. Osobný kontakt považujeme za základ dôverného vzťahu s klientom. Prioritou našej spoločnosti je diskrétnosť a ochrana informácií o našich klientoch.

Základom nášho prístupu k správe klientskeho majetku je vzťah rizika a očakávaného výnosu. Veríme, že len racionálny štatistický systém dokáže zabezpečiť efektívne riadenie klientovho portfólia. Naša investičná stratégia:

  • má presne definované rizikové limity
  • je trhovo neutrálna a umožňuje Vám profitovať z rastu aj poklesu finančných trhov
  • Vás neobmedzuje viazanosťou finančných prostriedkov, ani vstupnými a výstupnými poplatkami

Každý klient spoločnosti VALOR o.c.p., a.s. získava podpisom zmluvy prístup do Klientskej zóny dostupnej prostredníctvom našej internetovej stránky. Klientska zóna Vám okrem pravidelných mesačných výpisov poskytuje aktuálny prehľad o Vašom finančnom majetku.

Okrem vlastných riešení dávame našim klientom možnosť investovať do takmer neobmedzenej ponuky finančných inštrumentov z celého sveta, vrátane produktov svetových investičných a správcovských spoločností.

INVESTIČNÉ CERTIFIKÁTY NA MIERU

Špeciálnou kategóriou našej ponuky sú investičné certifkáty, ktoré pre Vás v spolupráci s našimi partnermi dokážeme nastaviť presne podľa Vašich predstáv už od minimálnych finančných objemov. Okrem iných parametrov si klient môže zvoliť:

  • typ investičného certifikátu
  • menu, v ktorej bude certifikát emitovaný
  • splatnosť investičného nástroja
  • riziko a výnos
  • podkladové aktíva

Náš investičný proces začína analýzou klientovej finančnej a životnej situácie spolu so zadefinovaním jeho investičných cieľov a očakávaní. Pre bližšie informácie o našich riešeniach na mieru nás prosím neváhajte kontaktovať.

VALOR o.c.p., a.s.
Hviezdoslavovo nám. 25
811 02 Bratislava

T: +421 2 381 054 47
E: [javascript protected email address]